Norsk i Belgia

Belgiske myndigheters regler for retur av belgisk ID-kort finner man informasjon om her. Les mer

Norske myndigheter har innført et nytt system for frivillig reiseregistrering. Ambassadens registreringsskjema for nordmenn i Belgia, som ble benyttet tidligere, faller bort. Opplysningene fra tidligere registreringer blir ikke overført til nytt registreringssystem. Les mer

Her kan du finne enkelte presiseringer som er relevante for pensjonister knyttet til helse, skatt og folketrygden. Les mer

Universitets og høyskolenivå. Belgia har en rekke studiemuligheter på Universitets- og høyskolenivå. Les mer

Fagbokforlaget lanserer CampusOnline.no – en nettskole for voksne innvandrere. Les mer

Norwegian driving licenses are valid for driving in Belgium according to an EU-directive, as Norway is a member of the EEC. Les mer

Informasjon til reisende til og fra Norge. Les mer