Næringsliv og næringslivssamarbeid

Norges ambassade i Brussel arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner, og enkeltbedrifter i deres relasjoner til belgiske motparter. Les mer

Belgia fokuserer i dag, som flere og flere europeiske land, mer på næringslivets samfunnsansvar enn tidligere. Belgiske føderale myndigheter har lenge arbeidet for økt samfunnsansvar i næringslivet (La Responsabilité Sociétale des Entreprises - RSE). Les mer