Tjenester

Ambassaden kan eventuelt bistå med å utstede en attest du måtte ha behov for. Her finner du informasjon om hvilke. Les mer

En legalisering er en bekreftelse av en norsk offentlig funksjonærs underskrift på et dokument. Dokumentet må være påført institusjonens embetsstempel. Bokstavstempel godtas ikke. Les mer

Ambassaden kan formidle lister med oversettere og advokater. Les mer

Ambassaden hjelper deg med levering av søknader til UDI. Men først registreres søknaden på nett via "Application Portal Norway/ Søknad på Nett". Vedlegg til søknad leveres deretter til ambassaden for videreformidling. Les mer

Vigseler ved ambassaden blir normalt avholdt i møtelokaler. 
Foto: Den norske ambassaden i Brussel.

Nordmenn som vil inngå ekteskap ved den norske ambassaden, eller for belgisk myndighet, må foreta prøving av ekteskapsvilkårene ved det norske folkeregister for at vigsel skal være gyldig. Kun borgerlig vigsel regnes som gyldig vigsel i Belgia. Ønsker man å vies av Belgiske myndigheter, må en av partene ha fast bopel i Belgia. Vigsler ved ambassaden blir normalt avholdt i møtelokaler. Les mer

Ambassaden plikter å ta gebyr for enkelte tjenester. Listen gir ikke oversikt over priser for søknader man søker om på nett - oppholds-/ arbeids-/ bosettingstillatelse, statsborgerskap, visum – disse gebyrene fremkommer i søknadsportalen: Application Portal Norway og på www.udi.no. Les mer