Pass/ Personnummer

I henhold til passforskriften er det krav om at fødselsnummer skal innføres i pass. Utenriksstasjonen kan bare søke om personnummer for barn født i utlandet om det foreligger begrunnet behov. Les mer

Alle henvendelser angående pass skjer til ambassadens konsulæravdeling som har egne åpningstider for publikum. Ambassaden ber alle som planlegger en utenlandsreise om å sjekke at alle som inngår i...

Har man mistet eller blitt frastjålet pass, må tapet meldes til belgisk politi så snart som mulig. Politiet utferdiger en attest hvor det må fremkomme at pass er stjålet eller tapt. Original attest innleveres ambassaden/ konsulatavdelingen i forbindelse med søknad om reisedokument eller nødpass. Husk ID-plikt i Belgia. Les mer

Bare maskinlesbart pass er gyldig for innreise til USA, uten visum. I norske håndskrevne pass kreves visum. Les mer

Passets gyldighetstid avhenger av passinnehavers alder. Les mer

Ambassaden plikter å underrette norske myndigheter om norske statsborgere som er avgått ved døden innenfor embetsdistriktet, men også utenlandske borgere som har vært registrert bosatt i Norge. Les mer