Her kan du søke om visum og oppholdstillatelse i Schengenområdet

Sist oppdatert: 20.10.2015 // Fra og med 9. november 2015 kan ikke lenger levere søknad om visum eller oppholdstillatelse hos oss. Du må levere søknaden din til en av ni utvalgte ambassader i Europa.

Du velger den ambassaden i Schengen-området som er enklest for deg å reise til. Du kan velge mellom ambassadene i:

 1. Aten
 2. Roma
 3. Madrid
 4. Berlin
 5. København
 6. Stockholm
 7. Haag
 8. Bern
 9. Reykjavik

 

Fremgangsmåten for å levere søknad til en av de ni ambassadene er slik:

 • Du må registrere søknaden og betale gebyret i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI).
 • I søknadsportalen velger du hvilken ambassade du skal levere søknaden din til.
 • Her kan du også bestille time for når du skal møte opp på ambassaden for å levere søknaden.
 • Når søknaden er registrert, må du skrive ut sjekklisten for dokumentasjon, og sørge for å fremskaffe all dokumentasjonen som står på sjekklisten.
 • Søknaden anses som levert først når du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert all nødvendig dokumentasjon samt, der dette er aktuelt, avgitt biometri og blitt intervjuet.

Spørsmål om visum eller oppholdstillatelser

Hvis du har spørsmål om visum eller oppholdstillatelser, må du kontakte en av de ni ambassadene som behandler slike søknader.

For deg som ikke har tillatelse til å reise i Schengen

Hvis du ikke har tillatelse til å reise innad i Schengen, men bare har opphold i Schengen-landet du er i, må du reise til hjemlandet ditt og søke om visum eller oppholdstillatelse ved ambassaden der.

Har du opphold i landet du er i på grunn av beskyttelse (asyl) eller sterke menneskelige hensyn og dermed ikke kan reise fritt til et annet Schengen-land, kan du kontakte oss for veiledning om hvordan du kan levere søknaden.


Bookmark and Share