Konsulær informasjon

Fra og med 9. november 2015 kan ikke lenger levere søknad om visum eller oppholdstillatelse hos oss. Du må levere søknaden din til en av ni utvalgte ambassader i Europa. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Det er ID-plikt i Belgia. Nordmenn må alltid ha med seg gyldig pass, som skal kunne fremlegges ved forespørsel. Passet må være gyldig også for returen til Norge. Les mer

Kontaktinformasjon og åpningstider for den norske ambassaden i Brussel./ Contact information and opening hours of the Norwegian Embassy in Brussels. Les mer

Nedenfor omtales relevant informasjon med hensyn til bibehold av norsk statsborgerskap Les mer

UDI har som fagmyndighet utarbeidet informasjon om norsk statsborgerlovgivning vedrørende regler om tap av norsk statsborgerskap. Les mer

Nyttige internett adresser om man søker informasjon. Les mer

Grensekontrollene for innreise til Norge er for tiden styrket. Også nordmenn kan bes å fremvise gyldig ID. Les mer