Europeisk Helsetrygdekort

28.11.2012 // Er du medlem av folketrygden i Norge bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort om du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits.

Vennligst følge linken til ambassadens franske sider for hele artikkelen.

 


Bookmark and Share