Landinformasjon

Politisk system, statsoverhode, regjeringssjef, utenriksminister, politiske partier, valg, innenrikspolitikk, utenrikspolitikk. Les mer

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Belgia ble opprettet 30. oktober 1905. Forholdet mellom Belgia og Norge er godt, og preges av at våre land langt på vei representerer de samme grunnleggende verdier og holdninger i internasjonal politikk. Vårt samarbeid er bredt og spenner over mange ulike områder. Les mer

En generell oversikt over den økonomiske situasjonen i Belgia. Les mer