Nye ordinære åpningstider – Konsulatavdelingen

Fra 1. februar er det nye åpningstider på konsulatet..


Dette er besøkstider for publikum, som angår pass og andre konsulære saker:

Fra 1. februar 2017 vil konsulatet ha følgende åpningstider:

Mandag, tirsdag og torsdag: 10:00 - 12:00
Onsdag: 14:00 - 17:00
Fredag: STENGTAmbassaden og konsulatet er stengt følgende dager i 2017:

13., 14. og 17. april (påske), 1., 17., 25. og 26. mai, 5. juni, 21. juli, 1. november, 25. og 26. desember.

KONSULATET er STENGT hele uke 52.


Bookmark and Share